Postbus 73
3620 AB Breukelen
Herenstraat 29
3621 AP Breukelen
+31 (0)6 250 28 130
f.oyen@oyenbeheer.com

Iets over mezelf

Ik geloof erin dat besturen in de zorg in deze tijd van verandering nog aan kracht en effectiviteit kunnen winnen door het eigen functioneren met regelmaat te evalueren. Door ervaring opgedaan als medisch specialist, directeur en adviseur/coach in verschillende bedrijfstakken (topsport, farmaceutische industrie, gezondheidszorg) ben ik in staat een vraagstuk van verschillende kanten te benaderen en oplossingen aan te dragen. Complexe veranderingstrajecten maak ik hanteerbaar, waar nodig in samenwerking binnen mijn netwerk. Met humor en relativeringsvermogen worden zaken door mij in de juiste context geplaatst. De kracht van goede communicatie staat altijd centraal in mijn aanpak. Ik ben co-auteur van onder andere ‘Marketing voor de zorg’ , ‘Reflecties over leiderschap in de zorg’’ en ‘Help ik moet presteren’.

Zorg is te belangrijk om het aan de politiek over te laten.

- Ferdi Oyen -

Wat ik doe

TOEZICHT

Toezicht houden is meer dan toezicht houden alleen. Dit geldt zeker in de zorg. Commitment bij de organisatie en waar deze voor staat én vorm geven aan het maatschappelijk belang van een zorgorganisatie gaan hand in hand. Het is daarbij belangrijk dat je de bestuurder(s) actief ondersteunt door een luisterend oor te zijn, constructief kritisch mee te denken en ervaringen te delen of (waar nodig) de bestuurder remt. Dit echter zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.  Dat doe je als toezichthouder niet alleen. Je hebt ook een rol en verantwoordelijkheid binnen de gehele raad, die als één moet functioneren.

Huidige functies:

  • Vice voorzitter RvT en voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid Maasstad Ziekenhuis
  • Adviseur bestuur Stichting Theatergroep De Kale (onbezoldigd)

COACHING


Waarom doen mensen wat ze doen en hoe kan het beter? Dit  is de kernvraag waar coaching een antwoord op probeert te vinden. Aan de hand van concrete situaties uit het werk gaan we op zoek naar iemands drijfveren achter keuzes en beslissingen. Door deze uit te dagen en te bespreken leren we onszelf beter te begrijpen en kunnen we verkennen waar, binnen de eigen persoonlijkheid, de mogelijkheden voor verbetering zijn. Afhankelijk van de specifieke vraag beslaat een coachingstraject ongeveer 10 bijeenkomsten.Coaching is niet alleen voor individuen bedoelt, het kan ook zinvol zijn om als Raad van Bestuur, management team of maatschap/vakgroep gezamenlijk een traject in te gaan.

Boeken in relatie tot coaching:

  • Leiderschap in de zorg
  • Help ik moet presteren

WORKSHOPS COMMUNICATIE

Effectief communiceren gaat niet vanzelf. Het is eigenlijk vreemd dat er tijdens opleidingen zo weinig tijd besteed wordt aan hoe je dat eigenlijk doet. Veel conflicten en misverstanden zijn terug te voeren op communicatiefouten of botsende communicatiestijlen. Het kennen van de wetten van de communicatie kan dan veel problemen en misverstanden voorkomen.

SAMENWERKEN

Samenwerken is niet hetzelfde als samen werken. Een groep professionals is nog geen team. Daar is meer voor nodig. Samenwerking vraag ook om ‘onderhoud’.

Er zijn veel redenen waarom een samenwerking niet goed loopt. Denk aan onder andere:

  • Te weinig onderling vertrouwen, gebrek aan ‘chemie’
  • Geen commitment naar het gezamenlijke doel
  • Onduidelijkheid over wederzijdse verwachtingen of spelregels
  • Onopgeloste conflicten.

Ik ondersteun bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden; het analyseren en helpen oplossen van problematische situaties zoals bijvoorbeeld disfunctioneren van een teamlid; begeleiding maatschappen op het gebied van onderlinge samenwerking; teambuilding.

Hierbij maak ik gebruik van de principes uit de topsport.

STATUS HUIDIGE ACTIVITEITEN

35%Opdrachten
35% Projecten
0% Toezichthouderschap
30%Beschikbaar

Opdrachten

STATUS PROJECTEN OYEN BEHEER

Beschikbaar als toezichthouder

Coaching en Begeleiding

Bestuurders en Maatschappen

Schrijven

Fictie