Haagse Emoties

Is het niet opvallend hoe vaak de Haagse politici gebruik maken van een (vaak negatieve) emotionele connotatie in hun uitspraken? De Kamer of het kabinet is verrast, ontzet, verbaasd, verbijsterd, verontrust, zijn slechts enkele voorbeelden. Het probleem hierbij is dat, door gebeurtenissen of resultaten uit bijvoorbeeld onderzoek zo te labelen, ze eigenlijk ook zeggen dat ze het niet hadden zien aankomen of zich niet bewust waren van bepaalde consequenties. En dat is toch vreemd, want vaak zijn ze zelf de oorzaak van een dergelijke ‘onvoorziene’ ontwikkeling. En in veel gevallen waren ze ook gewaarschuwd voor de gevolgen.

Recentelijk schreef minister Schippers aan de kamer dat ze het ontstaan van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) als een ongewenste ontwikkeling zag en dat ze het als tussenstap naar hetzij loondienst, hetzij participatie beschouwde. Dat zij deze ontwikkeling zelf in de hand heeft gewerkt door haar eigen regelgeving doet blijkbaar niet ter zake. Het veld is de schuld, de politiek heeft altijd gelijk. Helaas voor haar zullen in de echte wereld altijd slimmere mensen rondlopen die modellen verzinnen waar de politiek niet aan heeft gedacht of aan heeft willen denken. De animo voor de loondienstoptie is bijzonder laag gebleken en op participatie zit ook bijna niemand te wachten. Het gevolg van haar eigen handelen is dat er een heel circus is opgetuigd met advocaten, fiscaal adviseurs en anderen om een structuur te bouwen die op geen enkele manier bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Waarschijnlijk heeft de minister op een fout paard gegokt en hoopte ze dat de belastingdienst haar probleem met de vrijgevestigden op zou lossen en de specialisten in loondienst zou dwingen.

Ook de onrust in Den Haag over een lijst bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met instellingen die onder de norm zouden presteren is een mooi voorbeeld hoe Haagse emoties tot foutief gedrag leidt en schade aan betrokkenen in het veld oplevert. De door de IGZ gepubliceerde lijst was oud en reeds door de tijd ingehaald. Maar ja als de politiek iets wil dan buigt de IGZ ook tegen beter weten in (hoezo zelfstandig bestuursorgaan?). Dat vervolgens ook blijkt dat veel van het ‘niet presteren’ veroorzaakt wordt door gedrag van medewerkers die het beste met de patiënt voor hebben en het invullen van formulieren en afvinken van lijstjes op de tweede plaats zetten, wordt dan makkelijk vergeten. Want wie is ook al weer verantwoordelijk voor het ontstaan van al die lijstjes? En Van Rijn wast zijn handen in onschuld, want hij had toch gemeld dat de lijst uit maart stamde. Ja en wat er dan verder gebeurt is zijn verantwoordelijkheid niet.

Natuurlijk beperken de politieke emoties zich niet tot de gezondheidszorg en het Haagse. Recent was de politiek verbijsterd over de mogelijke komst van een salafistenschool in Rotterdam en eist dat het kabinet en de gemeente dit tegenhouden. Minister Asscher was vorig jaar geschokt door de uitkomsten van een onderzoek door Motivaction naar antisemitisme, waarvan de conclusies bij nadere beschouwing onjuist bleken te zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het is grappig om te onderzoeken hoeveel hits je krijgt als je op het net gaat zoeken met de verschillende woordcombinaties. Kabinet, 2e kamer, PvdA, VVD etc. gekoppeld aan verbijsterd, verbaasd, ontzet, verrast etc.

Het lijkt of de politiek geen oog heeft voor voorspelbare consequenties van zijn besluiten. En dat wil ze ook niet, want ze is ook niet aansprakelijk of strafbaar voor haar beleid. Slecht nieuws verpakt ze graag in mooie woorden en neemt er afstand van door haar taalgebruik. Het is ook moeilijk om consequenties te overzien als je geen visie hebt, want was het niet Premier Rutte die, als goed liberaal (?), stelde dat visie is als de olifant die het uitzicht belemmert’?
Geef mij maar Helen Keller (1880-968) die blind en doof als ze was wist op te klimmen tot de absolute top in haar werk als publiciste en activiste. Haar uitspraak: “The only thing worse than being blind is having sight but no vision,” is misschien een denkertje voor Rutte cum suis.

Bron foto klik hier
haagse emoties